ไขข้อข้องใจระบบสมาร์ทโฮม คืออะไร ทำไมต้องมี?

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกทั้งใบหมุนเข้าสู่ศตวรรษแห่งดิจิตอล จนเกิดปรากฏการณ์ Digital Disruption ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็ตาม โดยสิ่งที่ผู้บิรโภคต่างให้ความสนใจและกลายมาเป็นเทรนด์ของที่อยู่อาศัยในยุค 5G ก็คือ ระบบสมาร์ทโฮม (Smart home) นั่นเอง

ระบบสมาร์ทโฮมคืออะไร?

สำหรับระบบสมาร์โฮม หากให้ตีความอย่างตรงตัวก็คือระบบบ้านอัจฉริยะนั่นเอง โดยเป็นนวัตกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งมีด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง นวัตกรรมการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัย และ Home Automation Device ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนได้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการได้ครอบครองสมาร์ทโฮมเหล่านี้จะช่วยยกระดับความสะดวกสบายของการอยู่อาศัยมากขึ้น

ระบบสมาร์มโฮมด้านการก่อสร้าง

นวัตกรรมสมาร์ทโฮมด้านการก่อสร้าง จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างบ้านเดี่ยวในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ตรวจสอบง่ายขึ้น และมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยผู้ประกอบการที่มีการนำระบบสมาร์ทโฮมด้านการก่อสร้างมาใช้เป็นรายแรกๆได้แก่ พฤกษา โดยได้นำระบบ REM (Real Estate Manufacuring) เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2555 ทั้งในส่วนงานตอกเข็ม งานฐานราก งานประปา ที่ช่วยร่นเวลาก่อสร้างจาก 45 วันให้เหลือเพียง 21 วัน

นอกจากระบบ REM แล้ว ระบบที่ผู้ประกอบการหลายรายนำมาปรับใช้ในยุคนี้คือ BIM (Building Information Management) นวัตกรรมช่วยเขียนแบบ 3 มิติ โดยเชื่อมต่อการทำงานของหลายฝ่ายในระบบเดียว พร้อมสามารถรับรู้งบประมาณ ปริมาณวัสดุได้ด้วยการคำนวณระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานได้

ระบบสมาร์ทโฮมด้านการประหยัดพลังงาน

สมาร์ทโฮมด้านการประหยัดพลังงาน นับเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์โดยตรงแก่ลูกบ้าน โดยผู้ประกอบการที่นำระบบสมาร์ทโฮมด้านการประหยัดพลังงานมาใช้มีหลายราย อาทิ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นำระบบ ‘บ้านหายใจได้’ โดยเป็นการดึงอากาศจากภายนอกมาแทนที่อากาศเดิมภายในบ้าน ช่วยให้อากาศภายในบ้านเกิดการหมุนเวียน ลดความชื้นและการสะสมความร้อน สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้นำระบบ ‘เสนาโซลาร์’ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองมาใช้ในโครงการที่บริเวณส่วนกลาง

แมกโนเลีย ดีเวลลอปเม้นท์ นำระบบสมาร์ทโฮม Home Intelligent System ซึ่งเป็นระบบพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร สามารถเพิ่มออกซิเจนในห้องปรับอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณผู้อยู่อาศัย

ระบบสมาร์ทโฮมด้าน Home Automation

นวัตกรรมบ้านอัตโนมัติกลายเป็นระบบสมาร์ทโฮมขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องมีให้กับลูกค้า โดยเป็นระบบอำนวยความสะดวกในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ให้ลูกค้าสามารถสอดส่องดูและและเข้าถึงอุปกรณ์ในบ้านได้ทุกที่ทุกเวลา อาทิ การสั่งเปิดปิดระบบและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากสมาร์ทโฮม การแจ้งเตือนจากระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *